Eğitim 

Kullanıcı eğitimleri ve teknik eğitimler, satış öncesi ve satış sonrası uygulamalı eğitimler

Proje Yönetimi

Stratejik Konsept Planlama
Proje hedefleri belirlenir; fonksiyonel ve operasyonel gereklilikler ile tasarım limitasyonları göz önünde bulundurularak detaylı bir analiz yapılır. Analiz sırasında belirlenen risk öğeleri de dikkate alınarak stratejik konsept planı oluşturulur.

Medikal Cihaz Planlama
Projenin tasarım ve inşaat aşamaları ile sistematik bir şekilde yürütülür. Bu şekilde cihaz planlama üzerinde yapılacak değişiklikler en aza indirgenir.

Medikal Cihaz Alımı ve Kurulumu
Projeler, hastane inşaatından sorumlu inşaat firmaları ile paralel yürütülmekte olup, proje ve ekipman uzmanları tarafından cihaz temini & kurulumları sağlanır.

Medikal Gaz Sistemleri Tasarımı ve Uygulama
Medikal gaz sistemleri hasta ve hastane açısından hayati önemi taşımakta olup, kurulum aşamasında sıfır hata ile tasarlanması zorunludur. Proje tasarımının yanında, sistemin düzgün bir şekilde uygulanması sağlanır.

Süreç Kontrolü
Proje kapsamında yapılacak olan işler listelenir ve buna uygun bir süreç raporu çıkarılıp, rapor sürekli olarak güncellenir ve raporlanır. Olası gecikmeler önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınması sağlanır. İhtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda güncellenir.