PROMEDİS AKADEMİ 

Promedis Group olarak insana yapılan yatırımın en büyük değer olduğu bilinciyle, çalışanlarımıza ve sağlık sektörünün farklı kademelerinden olan kişilere, gelişim fırsatları sunabilmek için Promedis Akademi’yi oluşturduk.

Promedis Akademi, Promedis Group bünyesinde görev alan gerek yeni çalışanlarının gerekse deneyimli personelinin kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamakla beraber, teknolojiyi daha verimli kullanmalarını ve sürekli öğrenen bir organizasyonun parçası olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.  Bu hedefle; çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını belirler, uygun eğitim ve gelişim içerikleri hazırlayıp, sunar.

Promedis Akademi, Promedis Group’un temsil ettiği ileri teknoloji ürünleriyle ilgili kullanıcı eğitimleri, teknik eğitimler, satış öncesi ve satış sonrası uygulamalı eğitim içerikleri hazırlayıp sunarak, sağlık sektöründeki farklı ihtiyaçlara cevap verir. Sektörün ihtiyacı olan, alanında yetkin, hizmet anlayışı yüksek, kaliteli teknik personellerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefler.

Promedis Akademi, bünyesindeki eğitimleri Promedis Group’un merkez ofisindeki tam teşekküllü eğitim merkezinde, müşteri ve kullanıcıların alanlarında veya online olarak düzenleyebilmektedir.

Promedis Akademi olarak sunduğumuz içerikler, sadece şağlık çalışanlarına özeldir. İçeriklerimizi takip edebilmek için, sağlık çalışanı olduğunuzu lütfen onaylayınız.

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Promedis Group, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü ürünlerin satış sonrası servis hizmetlerine büyük önem vermektedir.

Servis hizmetlerinin verilmesinde;
- kaliteli hizmet
- hızlı müdahale ve hızlı çözüm
müsteri memnuniyeti
taviz verilmeyen ana prensip ve hedeflerimizdir.

Servis hizmetleri;
- tesis hazırlığı, teknik danışmanlık ve destek hizmetleri,
- kurulum, devreye alma ve teslim süreçleri,
- arıza müdahale ve onarım hizmetleri,
- uzaktan servis hizmetleri (Remote Service),
- önleyici ve koruyucu bakım hizmetleri,
- yedek parça temini,
- kontratlı bakım-onarım hizmetleri (standard veya müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş),
- çalışma süresi (Uptime) garantisi
- saha güvenliği bildirimleri (Field Safety Notice),
- saha güvenliği düzeltici faaliyetlerini (Field Safety Corrective Action)
kapsamaktadır.

 Satış sonrası servis hizmetleri kapsamındaki onarım ve koruyucu bakım faaliyetleri, uluslararası standartlara ve üretici tarafından belirlenmiş detaylı prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 Bir yandan hizmet kalitesini korumak ve daha da geliştirmek, diğer yandan hizmetlerde süreklilik sağlamak ve aksamaları en düşük seviyeye indirmek amacıyla, arıza istatistik çalışmaları ve müsteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

Elde edilen veriler sonucunda bir kritik yedek parça stoğu ve ikame cihaz stoğu bulundurulmaktadır.

SAĞLIK TESİSLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE ANAHTAR TESLİM PROJE YÖNETİMİ

Stratejik Konsept Planlama
Proje hedefleri belirlenir; fonksiyonel ve operasyonel gereklilikler ile tasarım limitasyonları göz önünde bulundurularak detaylı bir analiz yapılır. Analiz sırasında belirlenen risk öğeleri de dikkate alınarak stratejik konsept planı oluşturulur.

Medikal Cihaz Planlama
Projenin tasarım ve inşaat aşamaları ile sistematik bir şekilde yürütülür. Bu şekilde cihaz planlama üzerinde yapılacak değişiklikler en aza indirgenir.

Medikal Cihaz Alımı ve Kurulumu
Projeler, hastane inşaatından sorumlu inşaat firmaları ile paralel yürütülmekte olup, proje ve ekipman uzmanları tarafından cihaz temini & kurulumları sağlanır.

Medikal Gaz Sistemleri Tasarımı ve Uygulama
Medikal gaz sistemleri hasta ve hastane açısından hayati önemi taşımakta olup, kurulum aşamasında sıfır hata ile tasarlanması zorunludur. Proje tasarımının yanında, sistemin düzgün bir şekilde uygulanması sağlanır.

Süreç Kontrolü
Proje kapsamında yapılacak olan işler listelenir ve buna uygun bir süreç raporu çıkarılıp, rapor sürekli olarak güncellenir ve raporlanır. Olası gecikmeler önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınması sağlanır. İhtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda güncellenir.

ENTEGRE SERVİS YÖNETİMİ

 Promedis Group, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü ürünlerin satış sonrası servis hizmetlerini sağlamanın yanısıra, bir sağlık kuruluşunun faaliyetlerinde önemli bir yer tutan klinik mühendislik hizmetlerinin tamamını sağlayacak bilgi birikimi, tecrübe ve imkanlara sahiptir.

 Entegre Servis Yönetimi olarak adlandırılan bu hizmet paketi müşterinin ihtiyaçları ve taleplerine göre şekillendirilebilmektedir.

 Entegre Servis Yönetimi;
·        tek bir servis sağlayıcı üzerinden, tip ve marka bağımsız, servis yönetimi,
·        tüm ekipmanları kapsayan tek ve özelleştirilmiş bir servis kontratı,
·        bütçesi ve ödeme planı önceden belirlenmiş, düşük maliyetli çözüm,
·        personel giderlerinden tasarruf
gibi avantajları sayesinde, müsterinin büyük bir iş yükünü üzerinden almakta, karmaşık bir süreci basite indirgemekte ve belirsiz bir gider kalemini netleştirerek nakit akışının sağlıklı bir şekilde planlanmasına katkı sağlamaktadır.

 Entegre Servis Yönetimi’nin kapsamında; 
·        kurulum, test ve devreye alma işlemleri,
·        envanter yönetimi,
·        çağrı ve talep yönetimi,
·        arıza yönetimi,
·        garanti takibi,
·        kalibrasyon planı ve yönetimi,
·        bakım planı ve yönetimi,
·        kontrat yönetimi,
·        yedek parça, aksesuar ve miyadlı parça yönetimi,
·        döküman yönetimi,
·        tedarikçi yönetimi,
·        kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları,
·        regülasyonların takibi,
·        risk yönetimi,
·        özelleştirilmiş raporların hazırlanması,
·        bütçe çalışmalarına destek,
·        cihaz seçimi ve alımı danışmanlık hizmeti,
·        yerinde servis çalışanları ile7x24 hizmet sağlanması
süreçlerinin tamamı, bu hizmet paketi için geliştirilmiş özel bir yazılım da kullanılarak, efektif bir şekilde yürütülmektedir.