NCCT Modülü
1. Rapid ICH (Intracranial Hemorhrage , Kafa İçi Kanama Analizi)
·       Rapid ICH, kontrastsız CT (NCCT) vakalarını hızla triyajlamak ve klinisyenleri olası intrakraniyal kanama (ICH) konusunda bilgilendirmek için en son yapay zeka teknolojisini kullanır. Hasta değerlendirmesinin ön saflarında yer alan felç ve travma ekibi üyelerine karar verme sürecini kolaylaştırır ve hasta bakımını hızlandırır.
·        Kafa içi kanama şüphesini tespit eder ve sonuçları travma ve inme ekibi üyelerine 3 dakika veya daha kısa sürede gönderir.
Rapid ICH, bildirimleri PACS, e-posta ve Rapid Mobile App aracılığıyla otomatik olarak gönderir.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün global sayfasını buradan inceleyebilirsiniz. 

2. Rapid ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) Skorlama)
·       Rapid ASPECTS, BT görüntü verilerini kullanarak beyin dokusu anormalliklerinin değerlendirilmesinde ve özelliklerinin belirlenmesinde klinisyene yardımcı olmak için kullanılan bilgisayar destekli bir tanı (CADx) yazılımdır. Yazılım, görüntüleri ve segmentleri otomatik olarak kaydeder ve ASPECTS İlgi Bölgelerini (ROI'ler) analiz eder. Rapid ASPECTS, morfolojik özelliklere dayalı analiz ve bilgisayar analitiği sağlamak için ROI'lere ait görüntü verilerini çıkarır. Görüntüleme özellikleri daha sonra bir yapay zeka algoritması ile tek bir ASPECT Skorunda sentezlenir.
·       Rapid ASPECTS, hastalığın kapsamının değerlendirilmesi için bilinen MCA veya ICA tıkanıklığı ile tanısal görüntüleme çalışması için başvuran hastaların değerlendirilmesi için endikedir. Hastalığın kapsamı, toplam puana yansıyan etkilenen ASPECTS bölgelerinin sayısını ifade eder.
·       Rapid ASPECTS, NCCT taramasının alınmasından birkaç dakika sonra, inme ekiplerinin büyük damar tıkanıklığı (LVO'lar) olan hastalar için daha hızlı klinik kararlar almasına yardımcı olmak için PACS, e-posta ve RapidAI mobil uygulaması yoluyla sonuçlar sunar.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün global sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.

CTP Modulü
Rapid CTP (CT Perfusion Analizi)
·       Rapid CTP, kurtarılabilir beyin dokusunun hızlı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olan, daha hızlı klinik kararları mümkün kılan, nicelleştirilmiş ve renk kodlu CT perfüzyon haritalarını otomatik olarak sunar.
·       Rapid CTP haritaları, çekirdek ve penumbra ile ilişkili önceden belirlenmiş eşikleri aşan, azaltılmış serebral kan akışına, hacmine ve geçiş süresine sahip beyin bölgelerini tanımlar.
·       Bir taramanın alınmasından itibaren 2 dakika gibi kısa bir süre içinde Rapid CTP, inme ekiplerinin trombektomi için uygun hastaları hızlı bir şekilde tanımlamasına yardımcı olmak için PACS, e-posta ve Rapid Mobile App aracılığıyla net, yorumlanması kolay, renk kodlu CT perfüzyon haritaları sunar.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün global sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.


CTA/LVO Modulü
Rapid CTA- Rapid CTO (Şüpheli büyük damar tıkanıklığı analizi (Large Vessel Occlusions (LVOs)))
·       Üç dakika kadar kısa bir sürede doktorların CT taramalarını otomatik olarak işleyerek ve net, yorumlaması kolay CT anjiyografi görüntüleri sunarak şüpheli büyük damar tıkanıklıklarını (LVO'lar) hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olarak triyaj veya transfer karar verme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur ve daha iyi hasta sonuçlarını kolaylaştırır.
·       Rapid LVO, şüpheli büyük damar tıkanmalarını (LVO'lar) tespit ederek sonuçları ve kaynak dosyalarını PACS, e-posta ve Rapid Mobile App aracılığıyla ekip üyelerine 3 dakika gibi kısa bir sürede iletir.
·       % 97 duyarlılık ve % 96 özgüllük ile Rapid LVO - net, yorumlanması kolay CT anjiyografi görüntüleri sağlar.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün global sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.

·       

MRI Modulü
Rapid MRI (MRI Analizi)
·       Rapid MRI, kurtarılabilir beyin dokusunun değerlendirilmesine yardımcı olmak için otomatik olarak klinik olarak kanıtlanmış, gelişmiş MR difüzyonu ve perfüzyon görüntü analizi sunar.
·       Bir taramanın alınmasından sonraki dakikalar içinde, bu MRI analiz yazılımı, azaltılmış görünen difüzyon katsayısı (ADC) ve iskemik çekirdek ve kritik olarak hipoperfüze doku ile ilişkili önceden belirlenmiş eşikleri aşan geçiş süresi ile beyin bölgelerini tanımlayan niceliklendirilmiş, renk kodlu MR difüzyon ve perfüzyon haritalarını otomatik olarak sunar.
·       Rapid MRI, PACS, e-posta ve Hızlı Mobil Uygulama yoluyla anında gelişmiş görüntüleme sonuçları sunar.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün global sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.

·