Dijital Ameliyathane

  DİJİTAL AMELİYATHANE

  Dijitalleşme Dünyayı dönüştürüyor, biz ameliyathanenizi dönüştürüyoruz.

Radyocerrahi Ürünleri

  Radyocerrahi Ürünleri

  Brainlab, 20 yılı aşkın bir süredir hassas radyoterapi ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) alanında önemli rol oynamıştır. SRS’in bugünkü temel sorunlarına derinlemesine bakıldığında, Brainlab tek tip bir tedavi planlama sisteminden geliştirilen konturlama ve doz planlaması için bir dizi özel uygulama grubuna geçmiştir.

Cerrahi Ürünler

  Cerrahi Alan

  Brainlab teknolojisi dünya çapında 5.000'den fazla hastanede kullanılmaktadır. Cerrahi alanındaki Brainlab yenilikleri, beyin cerrahisi de dahil olmak üzere en karmaşık işlemlerde bile verimlilik ve kolaylık sağlar. Brainlab, kraniyal, spinal, travma, ortopedik, KBB ve CMF ameliyatı geçiren hastalar için gelişmiş, daha verimli, daha az invaziv ve daha ucuz tedavilere erişim sağlayan platformlar ve yazılımlar sunmaktadır.