ExacTrac Dynamic

  ExacTrac Dynamic

  Linaklara entegre olabilen milimetre altında hassasiyetle hasta konumlandırması ve takibini sağlayan bir sistemdir.

Elements Spine SRS

  Elements Spine SRS

  Omurga radyocerrahisinde kritik omurilik yapısının en iyi derecede korunmasını sağlayan bir uygulamadır

Elements Multiple Brain Mets

  Elements Multiple Brain Mets

  Çoklu beyin metastazlarının tek bir izomerkez ile eş zamanlı tedavisi için kullanılan bir uygulamadır.

Elements Cranial SRS

  Elements Cranial SRS

  Tedavi planlama sürecini belirli bir kranial endikasyona dayalı olarak optimize eden benzersiz bir uygulamadır.

Radyocerrahi Ürünleri

  Radyocerrahi Ürünleri

  Brainlab, 20 yılı aşkın bir süredir hassas radyoterapi ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) alanında önemli rol oynamıştır. SRS’in bugünkü temel sorunlarına derinlemesine bakıldığında, Brainlab tek tip bir tedavi planlama sisteminden geliştirilen konturlama ve doz planlaması için bir dizi özel uygulama grubuna geçmiştir.